Tutvustus

 

MTÜ Eesti Näitejuhtide Teatritrupp (ENT) on üleriigiline kollektiiv, kuhu kuulub käesoleval hetkel üle 40 harrastusnäitejuhi Eestimaa eri paigust. Kollektiiv tegutseb aktiivselt alates 1996. aastast. Selle aja jooksul on saanud 96 ENTi kuulunud näitejuhti erialast koolitust erinevate kutseliste lavastajate käe all. ENTi eesmärgiks on näitejuhtide pidev erialane täiendõpe läbi praktikumide koostöös professionaalsete teatritegelaste ja teatripedagoogidega, samuti loominguliste kontaktide edendamine eri maakondade näitejuhtide ja nende kollektiivide vahel. Eesti Näitejuhtide Teatritrupp on 1935. a loodud Maateatrite Näitejuhtide Ühingu mantlipärija. Mõlema ühiseks eesmärgiks oli ja on näitekunstialase hariduse andmine. Eesti Näitejuhtide Teatritrupp on rahvuskultuuri ja sotsiaalset rolli kandev ühendus. Missiooniks on teatritegemise ergutamine ja arendamine oma liikmeskonna tegevuse kaudu Eestimaa erinevais paigus. Näitejuhte ühendava organisatsioonina tagab ENT Eesti maateatrite jätkusuutliku arengu. Rõhuasetused ENTi töös on oma liikmete alg-, täiendõppe ja individuaalõppe korraldamine, paikkondlike teatrilugude kogumine ja võimalusel lavale seadmine. Igasuvise 7 -10 päevase suvekooli raames on saadud teatrialaseid teadmisi erinevatelt kutselistelt lavastajatelt, muusika- ja liikumisjuhtudelt, kunstnikelt, dekoraatoritelt, lavavõitluskunsti õppejõududelt ning paljudelt teistelt. Traditsiooniliseks kujunenud ENTi suvekoolide õppetöö praktilise resultaadina on valminud ja kohaliku publiku ette toodud aukartustäratav hulk lavastusi.

KUIDAS KÕIK ALGAS?

ENT sündis Vändra „metsas“ Pärnumaal 20. juulil 1996. aastal, mil Suurejõel tulid kokku Rahvakultuuri Keskuse näitejuhtide suvekursusest osavõtjad. Õppejõud, lavastaja Ivo Eensalu asjatundlikul juhendamisel jõudis lavalaudadele L. Falli muusikal „Lõbus talupoeg“.

algus

Sündmused kulmineerusid keskööl kui jõekäärus toodi publiku ette vabaõhuetendus „Teatri sünd“,entisynd

mille stsenaristiks ja lavastajaks oli Viivi Metslaid. Nii sündiski 34 näitejuhi osavõtul Eesti Näitejuhtide Teatritrupp, mille juhiks on tänaseni Viivi Metslaid.

 

Comments are closed.